Skinn finns till försäljning i varierande storlek och kvalité
så som lock och glans. 

Oftast säljs skinnen i samband med olika evenemang som vi annordnar eller kontakta oss.