Gotlandsfår

Vår besättning består till största delen av rasen gotlandsfår. 
Det är en ras som härstammar från det gotländska utegångsfåret med ursprung på Gotland. Gotlandsfåret känneteckas av sin silvriga lockiga päls med svart huvud och ben. Rasen är kullig, varken tackor eller baggar har horn.  

Gutefår

I besättningen har vi några enstaka gutefår. Gutarna hästammar också från Gotland, men till skillnad från gotlandsfåret så har både tackor och baggar horn. 

Roslagsfår

Vi har from hösten 2021 även Roslagsfår i vår besättning. Rosalgsfåren härstammar från Roslagen där de under sommaren gick på bete ute på skärgårdsöarna. Hos roslagsfåren har baggarna horn medans tackorna är hornlösa.