Hellman
Nordsvensk Brukshäst

Född: 2005

Hellman kör vår stora vagn vid tillställningar. Vi tar även emot bokningar för privata körturer.  

Doris
Norsk Fjordhäst